Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu? Czy idzie uniknąć podatku?

Przygotowanie umowy kupna-sprzedaży pojazdu wiąże się z potrzebą rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Osoba kupująca musi opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) w wielkości 2 proc. ceny samochodu. Zdarza się również, iż sprzedający pojazd też musi rozliczyć się z fiskusem. Kiedy winien on zapłacić podatek od sprzedaży pojazdu? Jaka będzie wielkość opłaty oraz jak wyglądają procedury? Kiedy zatem trzeba zapłacić podatek?

Nie jedynie kupujący, więc kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od sprzedaży pojazdu

Zwykło się mniemać, iż podatek od zakupionego auta płaci tylko jego nabywca. Jednak, w pewnych sytuacjach, obowiązek ów ciąży również na sprzedawcy, więc posiadaczu auta – z tejże grupy wykluczone są wszystkie pozostałe formy posiadania, takie jak leasing, wynajem, użyczenie lub użytkowanie. Obowiązek zapłaty podatku aktualizuje się, kiedy sprzedaż nastąpiła przed terminem 6 miesięcy od końca miesiąca, w jakim zakupiłeś auto. Pokazowo, jeżeli kupiłeś je w lutym, koniec 6-miesięcznego czasu, upływa 1 września. Także, dla Urzędu Skarbowego nie ma żadnego znaczenia, czy sprzedawca nabył czy stracił na transakcji.

Z potrzebą płacenia tego podatku możesz się więc napotkać w wielu wypadkach. PCC od zakupu pojazdu musisz wpłacić na konto urzędu skarbowego, pod jaki podlegasz, w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy. To nie koniec Twoich obowiązków. W tymże samym okresie musisz też zrobić zgłoszenia nabycia pojazdu do urzędu skarbowego, wypełniając dokument PCC-3, natomiast także też – jeżeli samochód jest współwłasnością – załącznik PCC-3A.

PCC – co to jest podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – podatek uregulowany poprzez ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. PCC podlegają z zasady umowy sprzedaży zawierane poprzez osoby, jakie nie zajmują się zawodowo działalnością komercyjną (nie są inwestorami). Z kolei, umowa sprzedaży to porozumienie zawarte pomiędzy dwiema stronami, na mocy jakiego jedna spośród nich (sprzedający) zobowiązuje się dać własność rzeczy oraz dać ją innej stronie (klientowi).

Podstawa opodatkowania, więc cena rynkowa rzeczy

Bazę opodatkowania w wypadku umów sprzedaży stanowi cenę rynkowa rzeczy. Jest to niezwykle ważne, szczególnie w wypadkach, kiedy cena rynkowa pojazdu różni się od opłaty auta określonej w umowie. Cenę rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych charakteryzuje się na bazie średnich opłat wykorzystywanych w obrocie rzeczami tego samego typu oraz rodzaju.

Warto wiedzieć

Dodaj komentarz

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj